ਕਰਜ

——

ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਰਾਈਲ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਮਿਲਿਆ

ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ |

ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਏ 

ਥੁਹੜਾ ਕਰਜ ਮੋੜਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ |

ਕੁੱਝ ਕਰਜ ਵਤਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ 

ਕੁੱਝ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ |

ਕੁੱਝ ਕਰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ 

ਕੁੱਝ ਕਰਜ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਦਾ |

ਕੁੱਝ ਕਰਜ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਢਲੀਆਂ ਦਾ 

ਕੁੱਝ ਕਰਜ ਮੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦਾ |

ਕੁੱਝ ਕਰਜ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ 

ਕੁੱਝ ਕਰਜ ਹੈ ਨੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ |

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ 

ਕੁੱਝ ਕਰਜ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦਾ |

ਕੁੱਝ ਕਰਜ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 

ਬਾਕੀ ਕਰਜ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ |

  • September 19, 2017